چرخ MP2000با روکش پلی اورتان

نوع۱:قطر۷۰ میلیمتر و عرض ۳۵میلیمتر

نوع۲:قطر ۷۳ میلیمتر و عرض۳۱میلیمتر