پولی چدنی و پلاستیکی هرزگرد نوع C خطوط لعاب و انتقال