پولی چدنی و پلاستیکی هرزگرد نوع B خطوط لعاب و انتقال