رولر انگوب شیاردار لاستیکی(طول ۷۰۰ و قطر۸۳میلیمتر)