رولر انگوب شیار دار پلاستیکی (طول۴۲ و قطر۸۲ میلیمتر)