نشیمنگاه لاستیکی و آلومینیومی پمپ دیافراگمی ۲ و  ۳ اینچ