چرخ تفلونی MP2000

نوع۱:قطر۷۰میلیمتر و عرض۳۵میلیمتر

نوع۲:قطر ۷۳میلیمتر و عرض۳۱میلیمتر