تیغه زیر دستگاه چاپ  ۲*۳۰*۵۵۰ (مقاومت بالا به سایش)